www.dig1coin.se

OneCoin styrker miljarder människor runt om i världen

Vi ger människor och företag förtroende, säkerhet och makt när de gör finansiella transaktioner

En kraftfull vision

Med sin kraftfulla vision, starka ledarskap och tydlig affärsstrategi revolutionerar OneCoin den finansiella världen och syftar till att hjälpa alla att bli en del av det. Tack vare sin centraliserade affärsmodell är OneCoin Management Team extremt effektivt på att hantera sitt varumärke och göra strategiska beslut.

Ett mynt för alla!

Vi förändrar finansvärlden genom att utmana dess traditionella metoder. OneCoin kryptovaluta är lätt att bryta (utvinna), lätt att handla och lätt att använda. Tack vare det sätt som OneCoin har strukturerat sin organisation och verksamhet behövs ingen komplicerad hårdvara eller avancerad kunskap för att utvinna och använda mynt. Dina mynt är skyddade och OneCoin ger efterlevnad på AML. Med miljoner användare är OneCoin fast besluten att bemyndiga och hjälpa alla att förändra sina liv till det bättre. Vi gör det genom att ge utbildning och förenkla hur människor överför pengar och betalar med bara en bärbar dator, surfplatta eller telefon. Inte bara ger vi mer ekonomisk frihet till alla våra användare, men vi strävar också efter att inkludera de 1,5 miljarder som inte är bankade och ansluta dem till den finansiella världen.

Vi skriver historia...

"Vi skriver historia med kryptovaluta ... Vi beskriver inte bara pengarnas framtid. Faktum är att vi tar ett väldigt aktivt tillvägagångssätt när det gäller att forma det"

Dr. Ruja Ignatova, grundare och visionär av OneCoin (Det fjärde toppmötet i EU och Sydösteuropa till stabilitet och tillväxt, The Economist Events, oktober 2015)

Vad är kryptovaluta?

OneCoin tar med användare in i ett globalt samhälle som gör det möjligt för dem att utvinna och använda OneCoin kryptovaluta. I huvudsak är kryptovalutor protokoll som tillåter validering av transaktioner, utan att behöva en tredje part som banker, kreditkortsföretag eller deponerings-agenter. När det gäller innovation har kryptovalutor potential att påverka olika aspekter på finansmarknaderna och den bredare ekonomin. De kan dramatiskt minska transaktionskostnaderna, ge tillgång till finansiella transaktioner och undvika fallgropar i vissa monetära system. Värdet av digitala valutor beror på utbud och efterfrågan. Därför jämförs de ofta med guld, så kallade "virtuellt guld". Ju mer en kryptovaluta används, desto mer ökar dess efterfrågan och värdet stiger. Med sina miljoner följare har OneCoin snabbt blivit den näst största kryptovalutan i världen med en marknadsandel på 4,41 miljarder i juni 2016 (ca 8 miljarder 2017). 

Värdet av OneCoin

Värdet av OneCoin kryptovaluta är i sitt starka varumärke och globala samfund av miljontals människor.

OneCoin är inte en förminerad (utvunnen) kryptovaluta, vilket innebär att OneCoin-gruvarbetarna skapar marknaden. Genom att bryta myntet läggs transaktioner till och registreras i OneCoin-loggboken, bestående av alla tidigare transaktioner. Storleken liknar en kedja av block, vilket bekräftar att ett visst antal transaktioner har gjorts. OneCoin är den första kryptovalutan som granskar sin blockkedja av en oberoende revisor på månadsbasis. Eftersom OneCoin fokuserar på myntets användbarhet, har vi erbjudit våra minare ett mynt som är lätt att bryta och lätt att använda. OneCoin har också verkställt policy mot penningtvätt som ett bevis för att bolaget har långsiktiga planer på att vara en nyckelaktör på finansmarknaden

OneCoin kryptovaluta är unik, säker, global och utan risk för inflation

Kryptovaluta bygger på kryptografi som garanterar säkerheten och gör det svårt att förfalska