www.dig1coin.se

Google översättning

 

En finansiell revolution!

Framtidens valuta är här för att stanna. Besök Dig1coin på Youtube.

Nedlagda utredningar om OneCoin!

Svenska Polisen lägger ned utredningen för andra gången!

[180116] Svenska Polisen inledde ett ärende mot OneCoin efter en anmälan från Lotteriinspektionen i maj 2016 (Brott mot Lotterilagen). Den 16 januari, 2018, lades förundersökningen ned för andra gången. Motivering: "Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

2016-05-06 Förfrågan om ärendets status.
2017-02-06 Förundersökning läggs ned. Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. 
2017-03-17 Begäran om överprövning inkommen från Lotteriinspektionen.
2017-03-20 Förundersökning återupptas.
2018-01-16 Förundersökningen läggs ned. Se texten ovan.

Kontakta företagets pressavdelning.


Omfattande utredning initierad av tyska åklagare läggs ned!

[180326] I början av år 2018 översvämmades bulgariska medier med nyheter om ett märkligt fall. Detta stora väsen handlade om en utredning som genomfördes av de bulgariska myndigheterna med deltagande av de tyska åklagarna. Som det visade sig i slutändan - ingen greps, inga åtalspunkter pressades fram och inga bevis på någon olaglig verksamhet hittades, varken i republiken Bulgarien eller i de andra länderna där företaget arbetar. Juridiska rådgivare och advokater som arbetar med målet anger att förfarandet har resulterat i mer än 6 000 sidor av filer plus många dokument, men fram till nu finns inga giltiga bevis, utan endast misstankar om att straffrättsliga lagar brutits. Utredningen utlöstes efter en anonym signal. En av de viktigaste anklagelserna mot OneCoin kryptovaluta är att den inte har en riktig blockchain. Detta motsades emellertid av en speciell rapport, utförd av IT-specialister och på uppdrag av åklagarmyndigheten. Rapporten säger att det totala antalet "deals" är korrekt och det finns inga överträdelser av blockchain-teknikens huvudsakliga principer, vilket är mer än ett fast bevis på förekomsten av blockchain. OneCoin-företrädare har delat med sig att online-plattformen, DealShaker, (den plats där köpmän erbjuder en mängd varor och tjänster) också undersöktes av myndigheterna. Många tjänsteleverantörer kontaktades och de har uttryckt sin tillfredsställelse över plattformen och deras arbete tillsammans med företaget. I slutändan är slutsatsen, efter myndigheternas utredning, följande: De anonyma signalerna mot OneCoin och dess samarbetsföretag av slumpmässiga illvilliga önskare syftar enbart till att skada företagens rykte och avsiktligt få dem till att stänga verksamheten. Företrädare för företaget låter meddela: "Vi har sagt flera gånger innan att OneCoin är det enda kryptobolaget på marknaden med ett centraliserat blockchain-system. Det är säkert att säga att företaget har satt en ny industristandard genom att lagra KYC-information och ställa in användarens säkerhet som högsta prioritet." Läs mer | Nyhetsbrevet 180326 

Kontakta företagets pressavdelning.


FCA i Storbritannien avför Onecoin från sin varningslista!

[170721] Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien har avfört OneCoin från sin varningslista. Varningen har funnits sedan 2016 och publicerats som allmän information (varningen gäller alla slags kryptovalutor och inte OneCoin specifikt). Varningen har nu tagits bort och har bekräftats av myndigheten, FCA. Företaget OneCoin har tidigare gjort ett uttalande i ärendet (160929). Kontakta företagets pressavdelning.

OneCoin - Kryptocenter

Onecoin Cryptocenter Opens

OneCoin Cryptocurrency Information Center är det första i sitt slag i industrins historia och är ännu ett steg framåt, att göra digital valuta mer lättförståelig och tillgänglig för den ordinära användaren. Läs mer

Gå med i den finansiella revolutionen!

OneCoin main office Sofia BulgariaBakgrund 

OneCoin startade sin verksamhet i sept 2014 av Dr Ruja Ignatova (grundare). Onecoin-OneLife Network är ett nätverksmarknadsföretag. Via IMA12 och nätverksmarknadsföringsmodellen, MLM13, säljer företaget utbildningspaket3. IMA är inte anställda, utan anslutna till konceptet via ett registrerat medlemskap. Det är gratis att gå med. Inga krav finns på prestation. Rekrytering är frivillig. Kompensationsplanen är lika för alla och har begränsningar (max-out). Man behöver inte rekrytera medlemmar för att kunna utvinna kryptovalutan, OneCoin, utan kan själv köpa utbildningspaket och utvinna valutan. Därmed kan OneCoin inte vara ett "pyramidspel" eller "ponzischeme", som en del hävdar. Genom sin AML/CFT7 policy följer företaget, OneCoin, EU: s aktionsplan mot; penningtvätt, finansiering av kriminell verksamhet, vapen- och droghandel samt terror. Spårbarhet finns. KYC4/KYB8 har implementerats i OneCoins blockkedja. Idag är man det snabbast växande nätverksmarknadsföretaget i världen med en medlemsbas på ~3,5 miljoner medlemmar6. Nya medlemmar tillkommer varje dygn globalt. OneCoin är en centralt utvunnen digital valuta. Med sitt ändliga antal på 120 miljarder mynt är OneCoin en av världens största reservvalutorMyntets värde beror på faktorer som användbarhet, efterfrågan och utbud.

Granskningar och utredningar

Företaget befinner sig i en relativt ny, innovativ bransch, med många aktörer och intressenter på en oreglerad marknad - kryptovaluta och blockkedja teknik - och har naturligt granskats och utretts i flera länder. Alla utredningar har lagts ned, utan att ha lett till åtal eller någon fällning i något land (inget av de +190 länder företaget är verksamt i). Ett dussintal meriterade advokatbyråer har gjort "legal opinions" (juridiska yttranden) där man entydigt deklarerat; företaget följer alla internationella lagar och regler. Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland är några av alla de länder, där advokatbyråer kommit fram till samma slutsats. Se vänster marginalNu har det efter flera års spekulationer konstaterats - blockkedjan existerar - bevisligen. Detta vet vi genom en omfattande utredning gjord på initiativ av EU:s motor, Tyskland, tillsammans med bulgariska myndigheter, i början av 2018. Utredningsmaterialet omfattar 3000 sidor + bilagor. Inga oegentligheter hittades.

OneCoin sätter ny industristandard

OneCoin utvinns centralt. Man har högt säkerhetstänk. Man bygger långsiktigt genom en stabil utveckling av valutan och med låg volatilitet. Onecoin har spårbarhet genom KYC4/KYB8. OneCoin har som första företag implementerat KYC i sin blockkedja, vilket är unikt. Detta borgar för mycket hög säkerhet samt skapar trygghet. För att möta efterfrågan av myntet ONE (OneCoin) lanserades en helt ny blockkedja den 1 okt, 2016. Denna utvinner idag 50 000 OneCoin och gör X antal transaktioner (inte känt idag) varje minut (som jämförelse exekverar Bitcoin endast 7 transaktioner per sekund, samt utvinner totalt ca 1800 BTC varje dag). Företaget OneCoin följer alla internationella lagar och regler. Företaget följer EU:s aktionsplan mot AML/CFT7. OneCoin gör månatliga revisioner på sin blockkedja genom en auktoriserad revisor för att säkerställa så allt gått rätt till. Hittills har alla mynt utvunnits som de ska (konsekvent) och inga mynt har utvunnits vid sidan av blockkedjan. OneCoin har aldrig hackats. Alla transaktioner går att härleda tillbaka ända till myntets ursprung (skapades).

Organisation och struktur

Företaget startade initialt som ett bolag, Onecoin, men delades i mitten av juni, 2016, upp i tre verksamheter. Varje del drivs i egen regi, men är starkt sammanflätad via företagets EKO-system, som omfattar 10 "tårbitar" av produkter och tjänster. OneLife Network är nätverket, OneCoin är kryptovalutan, OneAcademy är utbildningsakademien. Man bedriver välgörande ändamål över hela världen genom OneWorld Foundation.  Det sägs finns ca 150 anställda (dock finns ej officiell info) samt ett konsulter och rådgivare kopplade till verksamheten. Huvudkontoret ligger i Sofia (Bulgarien), där den operativa delen ligger. Banking och finans ligger i Dubai. Man har flera lokalkontor runtom i världen t-ex i Hongkong, Latinamerika m fl. Företaget grundades av Dr Ruja Ignatova. Ägarförhållandet är okänt, då företaget idag inte redovisar ägarstrukturen (eller årsredovisningar). Nytt "Management Team Sofia" formades så sent som under våren 2018. Flera verksamheter är outsourcade. Företaget är inte börsnoterat.

Konceptet

Företaget säljer finansiella utbildningar3 via IMA12 och genom distributionsmodellen, MLM13. Medlemmar kan utvinna kryptovalutan OneCoin (ONE) via begärda tokens (en slags polletter) vid köp av utbildningspaket, som utvinns till kryptovalutan, OneCoin (ONE). Idag finns 16 st framtagna utbildningar - 7 st finans, 5 st forex samt 4 lagar och regulationer. OneCoin föddes ur föregångaren Bitcoin - en decentraliserad kryptovaluta på en oreglerad marknad, som till viss del saknar spårbarhet och har hög volatilitet. Bitcoin har brottats med flera bekymmer under sina 10 år. Företaget OneCoin's ägare, Dr Ruja Ignatova, studerade Bitcoin och lärde sig allt om kryptovaluta. Hon blev expert och har bl a anlitats globalt som föreläsare. Dr Ruja såg att hon kunde göra stora förbättringar och förebygga Bitcoins problem. OneCoin valde en mer optimal väg. Man ville ha en stabil kryptovaluta med långsiktig och hållbar utveckling, samt låg volatilitet genom en centralt utvunnen kryptovaluta. Detta har man lyckats med. OneCoin har tvärtemot Bitcoin aldrig hackats och kan dessutom göra transaktioner varje minut (Bitcoin behöver minst 10 minuter upp till flera dagar för en exekverad transaktion). Kryptovalutan OneCoin är inte likställd med nätverket, OneLife Network, som idag är världens snabbast växande nätverksmarknadsföretag. För att nå ut med företagets produkter används distributionsmodellen, MLM. En modell, som är laglig och vedertagen globalt sedan årtionden. Några av världens största företag har MLM, som distributionsmodell bl a Tupperware, Herbalife, McKay, Oriflame, Foreverliving m fl och så OneCoin. För närvarande finns 218910 existerande kryptovalutor, där OneCoin har tveklöst störst market cap (valutan är dock inte publik idag vilket ska beaktas). 

Säkerhet och trygghet

OneCoin har valt en centralt utvunnen kryptovaluta. Därmed har man undvikit de problem decentraliserade valutor haft som t-ex Bitcoin. Inte minst är Bitcoin en volatil, "anonym" valuta, utan uppbackning av fiat valuta och saknar i stora delar spårbarhet (KYC4/KYB8). Bitcoin har av denna anledning dragit till sig kriminella organisationer, drog- och vapenhandel samt finansiering av terror. Bitcoinplattformar har hackats vid flera tillfällen och förorsakat förluster på hundratals miljoner kronor. Tillgångar som inte går att spåra och därför inte kan återföras dess rättmätiga ägare. De är försvunna för evigt. OneCoin går inte att hacka och har spårbarhet, KYC/KYB. Säkerhet finns på militär nivå (Scrypt). OneCoin har kryptering i 11 lager (+ x11) medan Bitcoin har 1 lager.
EU ställer mycket höga krav på KYC gällande alla slags valutor. OneCoin ligger långt fram i denna process. Fler och fler anser idag att t-ex Bitcoin inte lämpar sig som betalmedel (för sin extrema volatilitet), utan har blivit mer av en spekulationsvaluta (högrisk). Företaget OneCoin valde tidigt att implementera KYC i sin blockkedja och satte därmed en ny industristandard. OneCoin har, som redan nämnts, spårbarhet (varje mynt går att följa ända tillbaka till det skapades). Företaget OneCoin följer alla internationella lagar och regler i de +190 länder man är verksam i och har trots ett flertal granskningar och utredningar aldrig fällts. Man följer EU: s aktionsplan mot penningtvätt genom sin AML policy. Genom sin låga volatilitet är OneCoin mycket lämpad som betalmedel. På Företagets globala handelsplattform, DealShaker, kan man redan idag handla med valutorna, OneCoin (ONE) och Euro (EUR) mellan köpman-köpman, köpman-kund och kund-kund. Idag finns ca 98 40014 köpmän (näringsverksamhet, de flesta är bef medlemmar) anslutna och närmare 497 00014 privata handlare anslutna (gamla plattformen). Den 8 jan 2019 är planen att OneCoin går publikt och blir då tillgänglig för massmarknaden.

Utveckling

Fas 1. Uppbyggnad och global expansion. Man har haft en mycket stor medlemstillväxt. Idag finns ~3,5 miljoner6 anslutna medlemmar. OneLife Network är idag det nätverksmarknadsföretag i världen, som växer snabbast.
Fas 2. Företagets fokus under 2017 - användbarhet. Handelsplattformen DealShaker blev ett led i detta. Målet är 10 miljoner anslutna medlemmar samt 1 miljon anslutna köpmän.
Fas 3. Under fjärde kvartalet, 2018, planerade företaget att göra en IPO. I denna process skulle delarna OneCoin, Xcoinx5 samt DealShaker ingå. Medlemmar skulle ges möjlighet att bli delägare i Företaget (aktieägare) genom sina tidigare (2017) förvärv av OFC11, som då skulle lösas in mot aktier. IPO stoppades/ blev uppskjuten under hösten 2017 enligt källor från företaget
Mellan 8 sept (2018) och 7 jan (2019) planerar företaget att göra en ICO(den förra skjöts upp av olika anledningar). Medlemmar har vid två (2) tillfällen, våren och hösten, 2017, kunnat konvertera ONE till OFC med en kurs på 200:1 (normal kurs 100:1). Man fick således 200 OFC för 1 ONE (100 OFC för 1 ONE för de som inte deltog i någon av de bägge kampanjerna). Aktuell ICO är tänkt att fånga upp fler intressenter (ej medlemmar), där man kan köpa OFC-paket mot fiat valuta (EUR, ETH och BTC). Dessa växlas sedan in mot OneCoin (ONE). Alla mynt ska senast vara tillgängliga deltagarna den 8 okt, 2020. Läs mer.

Den 8 jan 2019, efter ICO, återaktiveras eventuellt valutaplattformen, Xcoinx, som legat vilande under IPO-processen. Valutan blir då möjlig att handla (Xcoinx är tänkt att skrotas och ersättas med en ny, stabilare och kraftfullare plattform). IPO ser idag inte längre ut som den kommer genomföras och innebär då att samtliga medlemmar, som konverterat ONE till OFC under år 2017, kommer få dessa konverterade tillbaka till ONE mot den kurs man initialt konverterade till (har villkorats av företaget). Det har även nämnts att medlemmar kommer kompenseras för ovan nämnda uteblivna IPO med % påslag i ONE samt ränta för de som konverterade genom CoinSafe. Därefter kommer en eventuell exchange dras igång.

Några milstolpar

A) Sept 2014 - Företaget grundades av Dr Ruja Ignatova.
B) 20 januari 2015 - Utvinning (mining) av kryptovalutan OneCoin startar.
C) Juni 2016 - OneCoin delas upp i 3 verksamheter; OneLife Network, OneCoin och OneAcademy.
D) 1 oktober 2016 - Ny förbättrad blockkedja sjösätts: 

• 10 gånger snabbare och utvinner 50 ggr fler ONE per block.
 Utvinner 50 000 OneCoin varje minut (totalt kommer 120 miljarder2 OneCoin utvinnas).
 Man kan exekvera transaktioner varje minut, dygnet runt, året runt, till hela världen.

E) 16 feb, 2017 - Lansering av handelsplattformen, DealShaker (beta). Betalning sker i valutorna, OneCoin (ONE) och Euro (EUR). Sedan starten i feb 2017 har drygt 60 miljoner deals genomförts med en omsättning på i runda tal 1,8 md EUR (t o m dec 2017). DealShaker passar såväl mindre som större aktörer (köpmän/ handlare). Det är enkelt att skapa ett konto och lägga upp sina kampanjer (deals). Man når hela världen online och tjänsten är gratis.
F) 8 sep 2018 till 7 jan 2019 - ICO genomförs med en s.k. "coin offering" (fund raising).
G) Hösten 2018 (10/9) - 4 nya utbildningspaket lanseras, Lagar och Regulationer kring kryptovaluta.
H) Hösten 2018 (15/11) - Lansering av en ny, förbättrad handelsplattform, DealShaker 2.0.
I) En omfattande utredning gjordes i början av 2018. Under utredningen framkom att Onecoin's blockkedja existerar.
J) Fr o m den 8 jan, 2019, kommer företaget konvertera alla köpta OFC (ICO) samt konverterade OFC till ONE (coin). För de som köpt kommer man erhålla 20%, efter 6 månader kommer ytterligare 30% transfereras, efter ytterligare 3 månader 20%. Den 8 jan, 2020, kommer 100% ha konterats registrerat konto. För att kunna avyttra tillgångar genom nya DelaShaker måste PayPal konto skapas. Köpmän kommer ges möjlighet att växla 100%. Medlemmar, som konverterade under 2017, kommer erhålla 20% i taget med start i mars (2019) och pågå i 5 månader. I juli skall alla tillgångar senast finnas konterade på respektive konto. Trolig begränsning vid avyttring.

Vad får man som medlem?

Det är gratis att gå med i OneLife Network. Man får tillgång till en rad produkter och tjänster, som ingår i företagets EKO-system. Man får ett gratis online-kontor, nyhetsbrev, marknadsföringsverktyg, tillgång till finansiella utbildningspaket (7 nivåer Finans, 5 nivåer Forex, 4 nivåer lagar och regulationer) m.m. Certifiering är möjlig. Vid köp av utbildningspaket begärs tokens och ger möjlighet att utvinna kryptovalutan, OneCoin. Man kan handla (både sälja och köpa) med produkter/ tjänster på DealShaker, som privat handlare eller köpman. Merchant MAB är en av företagets egna produkter - en köpman app. OneTablet är företagets egna surfplatta, som lanserades 2016. One CoinCloud är företagets egna säkerhetslösning (lagringsfunktion). OneForex blir nästa steg i företagets utveckling. Lansering (demoversion) av valutaplattformen gjordes på nyåret 2018. En tävling utlystes och pågick mellan den 8 jan till 12 jan, där handel med valutapar gjordes. Första pris var hela 10,000 EUR till en lycklig vinnare. Valutahandeln på Xcoinx återaktiveras först när valutan går publik (Xcoinx är tänkt att skrotas och ersättas med en ny, stabilare och kraftfullare plattform). Tidigast 8 jan, 2019, efter OFC har konverterats tillbaka till ONE, kan valutahandeln komma igång enligt företaget. Sådan valutahandel ska inte blandas ihop med exchange på handelsplattformen, DealShaker, som kommer använda sig av PayPal.

OneCoin - vision och mål

Företagets vision är en kryptovaluta för massmarknaden. Genom företagets EKO-system förverkligar man detta. Målet är att kunna ansluta ca 1,5 miljard "unbanked people". Företagets ambition är att skapa världens största reservvaluta med sina 120 miljarder utvunna OneCoin. Företaget bedriver välgörande ändamål över hela världen genom OneWorld Foundation. Värdet på 1 ONE (OneCoin) har ökat stabilt sedan starten; 0,5 EUR till 29,95 EUR (+5890 %)9. Uppskattningsvis tror flera bedömare, att värdet kan komma att uppgå till mellan 50 och 100 EUR inte alltför långt in i framtiden...och kanske mer därtill. Motto: Together for more!


1 ICO innebär Initial Coin Offering. IPO innebär Initial Public Offering.
2
Förra blockkedjan kunde utvinna 10 000 ONE/ var 10:e minut/ och max 2.1 miljarder ONE.
3 Man investerar INTE i kryptovalutan OneCoin, utan köper utbildningspaket via oberoende distributörer (IMA)12.
4 KYC innebär kundkännedom, Know-Your-Customer.
5 Xcoinx är företagets valutahandelsplats, som planeras återaktiveras när man går publik 8 okt, 2018. Har flyttats fram till den 8 jan, 2019. Har åter flyttats fram (inget datum fastställt).
6 Kontroll utförd den 25 april, 2018.
7 AML innebär Anti-Money-Laundering (antipenningtvätt). CFT betyder Counter Financing of Terrorism och/ eller Combating the Financing of Terrorism (bekämpning av terrorfinansiering).
8 KYB innebär Know-Your-Business
9 20 jan 2015 till 14 jan, 2019
10 CoinmarketCap 190521
11 OFC innebär Option for Future Certificate
12 IMA innebär Independent Marketing Associate (oberoende distributör)
13 MLM innebär Multi-Level-Marketing (nätverksmarknadsföring)
14 Kontroll gjord den 190514

Reviderad 190521| © www.dig1coin.se