www.dig1coin.se

Token detaljer

Token detail

Roadmap

Här hittar Du white paper (original). Nu finns även en svensk version av vitboken för nedladdning. Förtydligande över vad som gäller för OFC-paket samt konvertering för medlemmar, läs här. Obs att roadmap endast gäller ICO-buntarna (8 okt 2018 till 7 jan 2019)

Kort förtydigande rörande OFC konvertering samt exchange (valutaväxling);

1. Köpmän får avyttra* först, ingen begränsning dvs. 100%.
2. Deltagare (ICO buntar). Se roadmap nedan. Begränsning av handel ej aviserad. Konto måste finnas/ skapas/ registreras i nätverket (OneLife.eu). 20% konteras, efter 6 månader konteras ytterligare 30%, efter ytterligare 3 månader konteras 20%, efter ytterligare 3 månader konteras 20%. 8 jan, 2020, är 100% konterat.
3. Medlemmar (konverterade OFC, 2017). Begränsning av handel ej aviserad. 20% konteras i mars månad. Därefter 20% i april, maj, juni och juli. I juli är 100% konterat berörda medlemmar. Kompensation samt ränta utgår till de som berörs.

* PayPal konto måste införskaffas för att äga rätt till avyttring genom DealShaker.


Augusti 2018

Steg 1 Informationsperiod (8 september-7 oktober 2018)

  • Genomföra en informationskampanj som syftar till att fullt ut informera deltagarna om projektet.

OKTOBER 2018

Steg 2 Försäljning av paket

  • Runda 1 (8 oktober - 7 november 2018)
  • Runda 2 (8 november - 7 december 2018)
  • Runda 3 (8 december - 7 januari 2019)
  • Under denna period kommer OFC-buntarna att vara tillgängliga enligt villkoren i den aktuella rundan.

JANUARI 2019

Steg 3 Steg 1 av MDP* (8 januari - 7 juli, 2019)

  • Efter 8 januari kommer deltagarna att kunna konvertera sina ackumulerade OFC till ONE. 20% av alla förvärvade mynt släpps.
  • Obligatorisk rabattperiod för uppstart kommer att ligga i 1 år och kommer att referera till 80% av det totala antalet mynt som förvärvats av deltagare efter omvandlingen från OFC till ONE. Dessa 80% av det totala antalet mynt kommer att hållas i 6 månader och kommer att få 5% fler mynt.

* MDP = Mandatory Discount Period (Obligatorisk rabattperiod)


Tokens detaljer
Valutanamn ONE COIN
Ticker symbol OFC
Förutvunna mynt 120 BILLION
Maximerat antal mynt till försäljning TBA*
Insamling mål TBA*
Minsta köp 1.000 OFC

* TBA = To Be Announced


Vad ska pengarna gå till?

Token distribution; Expansion av EKO-systemet, IT-utveckling blockkedja teknik, rättslig och kommersiell rådgivning, sociala medier och löner. 

Google översätt

 

Projekt video

Roadmap

JULI 2019

Steg 4 Steg 2 av MDP* (8 juli - 7 oktober, 2019)

  • Den 8 juli 2019 kommer 30% av mynten att släppas. De återstående 50% av mynten kommer att få 10% fler mynt och kommer att hållas under de kommande 3 månaderna.

OKTOBER 2019

Steg 5 Steg 3 av MDP* (8 oktober - 7 januari, 2019)

  • Den 8 oktober, 2019, kommer nästa 30% av mynt att släppas. De återstående 20% av dem kommer att hållas i ytterligare 3 månader och kommer att få 15% fler mynt.

JANUARI 2020

Steg 6 Steg 4 av MDP* (8 januari, 2020)

  • Alla mynt som förvärvas av deltagare kommer att vara tillgängliga för dem senast den 8 januari, 2020, vid projektets utgång med full kapacitet.

Beroende på den runda där deltagare förvärvar sitt OFC-paket får de ytterligare OFC-incitament. Med varje ny period minskar OFC-incitamenten.

* MDP = Mandatory Discount Period (Obligatorisk rabattperiod)