www.dig1coin.se

Google Översätt

 

Specifikationer för ONE-centraliserade systemet

Den centraliserade blockkedjaan erbjuder mycket mer anpassning och kontroll för företaget eller organisationen som distribuerar det via nätverket.

Företaget kan sanktionera IMA: er som bryter mot T&C enligt Intern sanktionspolicy.

Företaget kan söka och övervaka IMA: ers beteenden enligt föreskrifter (PEP- och sanktionslistor).

Företaget kan tillämpa AML/ CFT och rapporteringsförfaranden vid behov (om det finns rimliga skäl för att överväga en identitet eller ekonomiskt bedrägeri har begåtts).

Företaget har möjlighet att självständigt bestämma vem som kan delta och ha tillgång till nätverket. (Onboarding policy, Sanction policy).

Företaget kan tillämpa alla KYC- och KYCC-regler och är i den meningen närmare finansinstitut och myndigheter. På många platser regleras inte kryptovalutor och detta möjliggör för den tillämpliga CDD-processen att bankera de icke bankerade ("bank the unbanked").

Den centraliserade blockkedjan är mer miljövänlig, eftersom den inte behöver så många resurser för att implementera och säkra hela nätverket. Ju större den offentliga blockkedjan är (till exempel Bitcoin), desto fler gruvarbetare behövs. Detta är inte en miljövänlig blockkedja, eftersom bara en enda Bitcoin-transaktion har en mycket hög kostnad.

Organisationer och företag kan lagra och skydda sina mest värdefulla data med hjälp av en centraliserad blockkedja.

Vad är blockkedja?

Blockkedjan

Blockkedja är en digital teknik, som registrerar och verifierar transaktioner. Blockkedja förändrar hur många branscher opererar, inkluderat finansmarknaderna. Det är ett nyckelverktyg för innovationer, särskilt kryptovalutor i allmänhet och i synnerhet, OneCoin.

Ett säkert verktyg, som skapar kostnadseffektiva affärsnätverk, blockkedjans loggbok kan följa och spåra allt av värde.

Den nya OneCoin blockkedjan är mycket kraftfull och kan hantera fler transaktioner än kreditkortsleverantörer. Den körs varje minut, vilket gör den valet för handlare, eftersom den lagrar användarnas KYC-dokument - sättandes en ny standard inom kryptovalutaindustrin. 

Skräddarsydd för framtida bevis

Skräddarsydd för framtidssäkra masstransaktioner kan OneCoin blockkedja utföra fler transaktioner än globala kreditkortsleverantörer.

OneCoins blockkedja består av varje transaktion, som någonsin utförts i OneCoin. Anonyma transaktioner är inte tillåtna och företaget följer strikt policy mot penningtvätt, som utför KYC-förfaranden i olika aspekter av dess verksamhet.

OneCoin är den första kryptovalutan, som lagrar KYC-dokument på dess blockkedja.

Blockkedja bygger på protokoll, som autentiserar, validerar och lagrar information i konsekventa, obrutna sekvenser, som gör systemet säkrare genom att eliminera försök till bedrägeri, duplicering och förfalskning.

På grund av sitt centraliserade system, liknar OneCoin blockkedjan inte en offentlig loggbok, som blockkedjan hos decentraliserade kryptovalutor. Vi är stolta över, att vara det första kryptovaluta-företaget i branschen, som introducerade en månadsvis revision av dess blockkedja. Alla OneCoin blockkedja-revisionsrapporter har visat, att OneCoin blockkedjan är konsekvent och att antalet utvunna mynt är äkta.