www.dig1coin.se

Google Översätt

 

 

 •  
   

  2019

 • Januari, 2019
   

  Ännu ingen exchange i sikte

  Nya DealShaker går ännu inte att valutaväxla på trots att denna varit igång sedan mitten av november 2018. Det saknas licenser och API:er låter man meddela från olika kanaler. Inloggning har strulat en hel del för medlemmar. Handel sägs kunna genomföras, men med få aktörer. Alla köpmän ombeds lägga in alla deals en gång till. Nu på den nya plattformen. Ingen valutaväxling är möjlig, vilket sänker intresset för denna nya handelsplattform. ICO avslutas den 7 jan, dock utan att exchange kommit igång den 8 jan som planerat. Samtliga köpare av OFC buntar (ICO deltagare) går nu in i en obligatorisk rabattperiod (under 3 perioder och 1 års tid erhåller berörda deltagare % av de ONE som konverterats från OFC). Senast den 8 jan, 2020, kommer 100% av konverterade OFC ha konterats berörda deltagares konton (ICO). Eventuell exchange (valutahandel) inleds tidigast den 8 jan, men flyttades fram vid passering av datumet. Medlemmar får den 9 jan i ett pressmeddelande/ nyhetsbrev veta att; alla som konverterade 2017 kommer tidigast få sina OFC återkonverterade med start i mars och avslutas i juli (20% konteras per månad). Kompensation sägs utgå (samt ränta för de som konverterat via CoinSafe). Inget datum har angetts för kommande valutahandel (intern och/ eller extern) till medlemmar. Företaget aviserar ut att; "de som köpt OFC under ICO möjliggörs exchange tidigast efter alla OFC har konverterats". Exchange på nya DealShaker möjliggörs genom inlösen av förvärvade mynt via PayPal. Köpmän prioriteras först och PayPal konto måste finnas på plats innan avyttring kan ske, 100% för köpmän. De som köpt ICO buntar kommer få sina OFC -> ONE tidigast efter 8 jan. Deltagare i ICO kommer därmed valutaväxla före medlemmar i OneLife Network, som får vänta till sist. Troligen införs begränsningar även för valutahandel. Information florerar att en "central bank" är på gång (valutahandel). Inget datum är satt eller har kommunicerats ut till medlemmar när eventuell exchange kommer finnas på plats (av som man säger säkerhetsskäl). Företaget meddelar i i flera nyhetsbrev i rad att man ämnar göra en ny reducering av antalet tokens vid köp av utbildningspaket med ca -45% i snitt med början av februari. Wonder Wheel dyker upp igen och pågår mellan 11 jan till 20 feb.

 • Mars, 2019
   

  Konstantin arresteras, konvertering av OFC inleds

  Den 27 feb åker Konstantin Ignatov tiil USA för att som man säger anordna ett DealShaker möte med toppar i USA. Den 6 mars arresteras han på Los Angeles flygplats av FBI. Stor medial uppmärksamhet sker över hela världen och skapar samtidigt stor oro i nätverket. Han kvarhålls på obestämd tid enligt bekräftade uppgifter från amerikanska myndigheter. Företaget bekräftar senare i ett pressmeddelande att Konstantin de facto har arresterats och uppmanar media till lugn. Den 12 mars noteras att man från obekräftade håll påbörjat konverteringen av OFC till ONE (de första 20%) för alla berörda medlemmar. Wonder Wheel återkommer ännu en gång, nu mellan 22 mars och 5 april. Reduceringen av tokens har ännu inte trätt ikraft och nu anger man inte längre något datum för reduceringen. 

 • April, 2019
   

  Hearing flyttas fram gång på gång

  Ett möte mellan parterna sker den 22 april. Man gör gällande att en desposition önskas. Hearingen är initialt satt till den 26 april, men flyttas till den 27/4. Hearingen sägs ha pågått i 4 timmar. Efter begäran från DOJ continuance), samt godkännande av försvaret, kommer nästa hearing ske den 27 maj. Under april meddelar Företaget om strategin för exchange i ett antal delmål på vägen (part 1-4).

 • Maj, 2019
   

  CoinCloud läggs ned, Exchange summeringar inleds

  Mellan den 25 april och 10 maj återinför företaget Infinity paket. Paketet ger 300 000 tokens, 3 splitar och kostar 27 500 EUR. Paketet kan kombineras med andra paket och ger då 4 splitar totalt samt Wonder Wheel (% fler tokens).

  Den 22 april meddelar företaget, att paketen OneCoinCloud inte längre erbjuds. Alla beställda paket under 2019 återbetalas. I början av maj vill företaget göra alla uppmärksamma på de negativa effekterna av den pågående verksamheten som involverar modernt rekryteringsmönster i den nya Dealshaker-plattformen direkt kopplad till Dealshaker Franchise.

  Fr o m den 10 maj och kommande fredagar börjar företaget ange summeringar av rapporter inför kommande exchange plattform (10/5 publiceras vecka 1).

  Den 23 maj upphör tjänsten CoinCloud och man uppmanar alla att migrera sina data innan dess. Samma dag aviserar företaget att; "Please be informed that due to recent technical issues the New DealShaker should no longer be used. All merchants should transfer their deals back to the old DealShaker which is currently being upgraded by our IT Team. We are sorry for the inconvenience! Stay tuned for further updates regarding the DealShaker platform.".

  Wonder Wheel förlängs ytterligare, nu till 10 maj.

  Wonder Wheel förlängs ytterligare, nu t o m den 24 maj.

  Den 24 maj företogs ett hastigt inkallat möte i Sofia mellan rep för företaget, franchisetagare och övriga. Där framkom att man brutit samarbetet med Nya DealShaker och dess team. I notiser dök både anklagelser och dementier upp från företaget och teamets sida. I skrivande stund vet ingen vad som egentligen hänt, men företaget upmanar alla köpmän att gå tillbaka till den gamla plattformen och avsluta sina avtal genom att sända ett email. När gamla DealShaker kan sjösättas anges ingenstans.

  Den 27 maj skulle hearing två hållas med Konstntin Ignatov. Inga uppgifter framkom. Den 29 maj florerade en notis på Facebook, där det framkom att Konstantin inställt sig den 28 maj istället och då förklarat sig oskyldig till anklagelserna om penningtvätt. Nytt datum satt till den 6 juni.

 • Juni, 2019
   

  Hearing åter framflyttad, återgång till DealShaker

  Den 2 juni aviserar företaget i ett pressmeddelande att alla utredningar som Spelinspektionen tidigare processat mot verksamheten upphört. Den 2 maj konfirmerade myndigheten att inga processer finns, anger man.

  Än en gång har nytt datum satts för ännu en hearing av Konstantin Ignatov, nu satt till den 19 juli.

  Den 3 juni meddelar företaget; Man återgår till den gamla handelsplattformen, DealShaker. Ny process för att placera erbjudanden och avgifter på DealShaker presenteras.

  Lyckhjulet förlängs än en gång, nu t o m den 18 juni.

 • Juli, 2019
   

  MDP steg 2 inleds, Franchisare och bedrägerier

  1 juli lägger företaget för första gången upp en manual på hur man får access till utbildningsakademin, OneAcademy inkl Legal och Forex paketen.

  "Vänligen informeras om att den 2 etappen av den obligatoriska rabattperioden började från och med 8 juli 2019. Under detta steg släpps 30% av mynten. Steg 2 kommer att fortsätta till 7 oktober 2019."

  Lyckohjulet förlängs ytterligare, nu till den 14 juli.

  Den 22 jul aviseras i nyhetsbrevet Compliance Update, men inget konkret kopplat till var, vem eller när. Texten får därför anses vara generell. "Här är lite användbar information om hur viktigt det är att ha ett skriftligt kontrakt.".

  Varning för bedrägligt beteende hos Franchise-tagare; "Vänligen informeras om att DealShaker Franchisee-modellen är Intuitu personae (på grund av personen). Detta innebär att eventuella säljningar av aktier från DealShaker Franchisetagare av nuvarande franchisetagare är helt oacceptabla och de är INTE godkända av moderbolaget."

  Lyckohjulet förlängs åter igen, nu till den 24 juli.

  29 juli låter företaget i sitt nyhetsbrev meddela "Godkännandeförfarande för handlare och erbjudanden för DS Expos".

  Vidare..."DealShaker expo är per definition ett evenemang med mer än 50 handlare. Om en händelse har mindre än 50 köpmän kallas det 'en lokal basar'."

  Företaget klargör den 29 juli innebörden av individual logged in users och köpmän samt skillanden däri; "Om du säljer dina gamla ägodelar som du inte vill ha eller behöver längre - då är du en privat säljare. Om du köper produkter med idén att sälja dem senare - då driver du ett företag och du måste vara registrerad som ett företag, enligt Amazons T&C, till exempel. Enligt DealShakers T&C definieras båda kategorierna dock som enskilda säljare. Om du är företagare med ett privat företag, de erbjudanden du laddar upp är typiska för din affärsaktivitet och de drivs som ett vanligt yrke, måste du skapa ett handelskonto som ett registrerat företag." Lyckohjulet förlängs ännu en gång, nu till 11 augusti.

 • Augusti, 2019
   

  Köpmän begår bedrägerier på DealShaker

  Den 5 aug låter företaget meddela följande - "Nyligen har det uppmärksammats att flera köpmän har börjat bedriva bedrägliga rutiner utanför Dealshaker-plattformen, vilket utgör en hög risk för pengar för de människor som deltar. Avtalen i fråga handlar om försäljning av guld, fastigheter, motorfordon och andra produkter med högt värde."

  Samma datum kring avgifter - "Syftande till att underlätta processen med att få ombord DealShaker-franchisetagare kommer dessa beviljas en 3-månaders gratisperiod utan en omsättningsavgift. Omsättningsavgiften blir obligatorisk från och med den 1 oktober."

  Samma utskick - "Godkännandeförfarande för handlare och erbjudanden för DS Expos (DealShaker expo) är per definition ett evenemang med mer än 50 handlare. Om en händelse har mindre än 50 köpmän kallas det 'en lokal basar'."

  Samma utskick - "Att sälja andelar från DealShaker Franchisetagers företag. -"Att sälja aktier från det företag som innehar DealShaker-franchisen, kan leda till ett omedelbart byte av den person som valts av företaget, som franchisetagare. En sådan försäljning betraktas som ett bedrägeri, särskilt när säljaren vilseleder köparna att aktier från företaget, som innehar franchisen, är lika med att köpa aktier från DealShaker-företaget självt."

  Företaget förtydligar - "Om du säljer dina gamla ägodelar som inte vill ha och behöver längre - är du en privat säljare. Om du köper produkter med idén att sälja dem senare - driver du ett företag och du måste vara registrerad som ett företag, enligt Amazons T & C, till exempel. Tvärtom - enligt DealShakers Villkor definieras båda kategorierna som enskilda säljare.Om du är företagare med ett privat företag, de erbjudanden du laddar upp är typiska för din affärsaktivitet och de drivs som ett vanligt yrke, måste du skapa ett handelskonto som ett registrerat företag."

  Wonder Wheel förlängs ytterligare. Nu till den 11 aug.

  Den 12 aug aviserar företaget att - "Vi har lagt märke till att några franchisetagare inte har godkänt några köpmän eller erbjudanden. Listan innehåller: Tanzania, Irak, Nigeria (problem med åtkomst), Angola och Moçambique, Rwanda och Burundi, Ghana, Marocko, Storbritannien och Wales och Turkiet, Spanien."

  Vidare anger företaget - "Om du inte ger en rimlig förklaring om deras frånvaro på sju dagar kommer ytterligare åtgärder att vidtas. De ansvarsfulla individerna har sitt franchiseavtal upphörda." Nya Franchise är - "De 5 nya franchiseländerna är: Grekland, Serbien, Filippinerna, Kirgizistan, Litauen, Lettland och Estland." 

  12 aug nyhetsbrevet - "Som ett tecken på tacksamhet för det hårt arbetande och den fantastiska ansträngningen har OneLife och DealShaker några speciella överraskningar för alla nya köpmän, första erbjudanden och deras sponsorer: En ny handlare kommer att beviljas 100 tokens för godkännande av handlarprofil. Första handelsgodkännande beviljas 100 tokens till köpmannen. ÖKNING I TOKENS. Sponsorn för ett nytt handelsgodkännande på DealShaker kommer att beviljas 500 tokens i stället för 100 som det har varit tills nu."

  Nyhetsbrevet den 19 aug aviserar företaget - "Exchange förberedelser i 3 steg". Företaget aviserar; "Det är dags att börja förbereda för lanseringen av börsen. I syfte att använda plattformens korrekta funktion och dess korrekta utnyttjande från alla användare vill vi belysa vissa ämnen av intresse".

  I samma utskick - "De 5 nya franchiseländerna är: Tjeckien, Malawi, Indien, Uganda, Cypern".

  Wonder Wheel förlängs ytterligare. Nu pågår kampanjen mellan 27 aug och 10 sept

  Företaget har sedan den 3 dec 2018 kampanjat för en reducering av Tokens med -45%. Under hösten 2017 tog man bort 20% tokens på alla paket. Vi kan nu konstatera att Företaget valt plocka bort den senare kampanjen helt från nyhetsbrevet. Sedan den 19 aug finns inte längre denna notering kvar. 26 aug.

  Du hittar de senaste informationsartiklarna 'Mynt för köpmännen' och uppdateringar angående den centraliserade blockchainen på Onecoin.eu.

 • September, 2019
   

  Hearing åter framflyttad- 90 000 dokument inlämnade

  2 sept. Företaget informerar för första gången om CoinSafe (manual). "Here you are able to find the short manuals on how to access all educational courses in OneAcademy including the Legal and OneForex packages."

  6 sept. Hearing (trial) för Konstantin har än en gång flyttats fram. Detta då Mark S Scott och hans advokat överlämnat ca 90 000 dokument till domstolen. Datum är nu flyttats fram ytterligare 2 månader. Konstantin har då suttit arresterad i  USA i 8 månader utan åtal.

  23 sept - "Nyligen har det uppmärksammats att flera köpmän har börjat bedriva bedrägliga rutiner utanför Dealshaker-plattformen, vilket utgör en hög risk för pengar för de personer som deltar. Avtalen i fråga handlar om försäljning av guld, fastigheter, motorfordon och andra produkter med högt värde."

 • Oktober, 2019
   

  OFC bundles - mynt släpps

  7 okt OFC bundles - "Den 8 oktober 2019 släpps de nästa 30% av mynten. De återstående 20% av dem kommer att hållas i ytterligare tre månader och kommer att få 15% fler mynt."

  14 okt. Lyckohjulet har förlängts ännu en gång - nu till den 20 okt.

  DealShaker expo är per definition ett evenemang med mer än 50 handlare. Om en händelse har mindre än 50 köpmän kallas det 'en lokal basar'.

  21 okt. Lyckohjulet har åter förlängts. Nu mellan den 22 och 31 oktober.

  28 okt. Företaget informerar "Vänligen informeras om att för perioden 01.11-10.11.2019 kan alla användare som har ett konto i samägande (Power Pack) sprida mynten endast inom deras nätverksstruktur. Se till att den som distribuerar mynten bland användarna har ett skriftligt avtal som måste undertecknas av alla delägare med respektive belopp som gäller för var och en av dem. Om konflikter uppstår bland användare och/ eller någon sätter in ett klagomål kommer personen att bära ansvar att vara den som är registrerad i systemet som kontoägaren."

 • November, 2019
   

  Rättegång inledd mot Mark S Scott i USA

  4 nov. Wonder Wheel har konsekvent förlängts gång på gång under hela året. Nu är sista datum satt till den 10 november kl 23:59. 

  Rättegången mot Mark S Scott inleds idag. Mark är advokaten från USA, som påstås ha hjälpt företaget, Ruja Ignatova och Sebastian Greenwood att tvätta pengar för OneCoins räkning. Efter Ruja ignatova spårlöst försvann i oktober 2017 på väg till Aten tog hennes bror, Konstantin Igantov, snart över rodret på företaget. Inget i nyhetsbrevet tar upp om att Konstantin Ignatovs rättegång snart påbörjas (7/11). Konstantin Ignatov arresterades den 6 mars i år efter en rekryteringsresa i USA på initiativ av Simon Lee. Inom några dagar påbörjas åtalet mot honom i USA nästan på dagen 8 månader efter han arresterades av FBI på Los Angeles flyplats.

  5 nov. Aviseringar på Facebook gör gällande att OneCoin äntligen påbörjat beräkning av ränta (för de som inlett CoinSafe med start i början av 2017) och som lovats transfereras till samtliga berörda konton sedan lång tid. Inte minst berör detta alla medlemmar som konverterade sina mynt via CoinSafe till OFC under två kampanjer, våren (brytpunkt 15/3) och hösten (brytpunkt 31/10) 2017, inför den planerade IPO: n andra kvartalet, 2018. En IPO som aldirg blev av då Ruja valde fly undan rättvisan i oktober, 2017, och som innebar att IPO stoppades samma månad. Enligt villkoren skulle då all mynt konverteras tillbaka till samma kurs man konverterat till. För de som konverterat genom CoinSafe ingick ränta. En ränta som företaget inte kunde hantera automatiskt, utan tvingades göra manuellt. Orsaken till denna tekniska brist har aldrig aviserats ut av företaget OneCoin, men beror på att företagets system är korrupta. Dessutom försvann en hel del teknik under den stora tyska utredningen i början av 2018 och som aldrig kom tillbaka. Dels hackades utrustning av tidigare IT-partner. Desl har man inte system som hänger ihop. Troligen påverkar även det faktum att företaget saknar blockkedja och därmed tvingas hantera på annat sätt. Kan även bero på att mynt saknas (trots att man borde utvunnit erforderligt antal mynt för att i realtid transferera mynt inkl ränta till berörda medlemmar). Företaget är hermetiskt tillslutet, vilket gör att allt inte går att fastställa eller ens härleda. Företaget menar att man har ett transparent system och förhållningssätt, men i realiteten saknas uppenbarligen detta.

  Medlemmar: ~3,60 miljoner (4 nov)
  Värde 1 ONE: 29,95 EUR (14 jan)

 •  
   

  2018

 • Januari till december, 2018
   

  Året börjar med en omfattande utredning

  Året börjar turbulent med att en omfattande utredning inleds av tyska åklagare (utredare) tillsammans med bulgariska myndigheter. Pågår hela våren. Tillslag görs mot huvudkontoret i Sofia och ett flertal tredjepartsaktörer. Verksamheten drabbas hårt i och med konfiskerad, teknisk utrustning. Många anställda väljer att sluta och man tappar även IT-partners. Utredningen omfattar totalt 6 000 sidor inkl bilagor. Företaget aviserar senare under våren ut, att utredningen lagts ned. Inga oegentligheter finns låter företaget meddela via pressmeddelande.

  Från och med första kvartalet startar OneLife Network Ltd. ett ledarskapsprogram med titeln New Generation.

  En "uppgradering" av DealShaker planeras under våren.

  1 april godkänner företaget körkort som dokument för KYC genom en kort notis i backend.

  Konsulten (för GLG), Frank Ricketts, slutar sitt uppdrag med kort varsel den 30 juni.

  Ny CFO tillsätts som ska ansvara för utbetalningar samt "nya" DealShaker, Duncan Arthur.

  Under sommaren försvinner Master Distributor, Sebastian Greenwood, från företaget tillika grundarens högra hand. Detta betyder att nummer 1 och 2 är borta ur verksamheten.

  Under sommaren anlitas ny IT-partner då den tidigare sparkats (Monchi).

  Ny Master Distributor utses i slutet av juni, José Gordo.

  I slutet av augusti utses ytterligare två nya Master Distributor, Simon Le och Habib Zahid. 

  Uppgradering av DealShaker skrotas och helt ny handelsplattform byggs istället. Lansering sker efter flera uppskjutningar den 16 november. Dock kan medlemmar ännu inte handla. Betalsystemet, gateways, licenser och API:er finns inte på plats och bromsas av Sofia. Man ämnar därför köra den gamla plattformen parallellt (historiken kan nämligen inte flyttas över till den nya).

  Alla paket över Tycoon Trader fasas ut mellan maj och aug (Premium och ILP). Nya utbildningspaket lanseras under september månad, lagar och regulationer kring ICO.

  Den ICO skulle inledas 2017 stoppades. ICO inleds istället den 8 okt och pågår till 7 jan (2019). Riktad till intressenter utom medlemmar. IPO stoppades under hösten 2017 (efter Ruja försvann spårlöst). Ingen officiell avisering har gått ut till medlemmar från företagets sida att IPO stoppats (betyder att inga OFC konverteras tillbaka, trots att detta fastställts i villkoren utifall IPO skulle stoppas).

  KYC-processen har vållat medlemmar stora bekymmer under året med extremt långa handläggningstider på supporten.

  Under hösten presenterar företaget en extern partner, Jumio, som ska påskynda KYC-processen för medlemmar. Processen sker endast genom nya DealShaker och har avgifter.

  Blockkedjan har alltsedan utredningen i början av året släpat efter vid jämförelse mellan teoretisk utvinning och vad företaget själva redovisar grafiskt i backend. Ingen orsak till eftersläpningen har kommunicerats ut till medlemmar. Företaget stoppade sina redovisningar av blockkedjans audit i augusti, 2017. Detta betyder att ingen vet exakt hur många block eller ONE som utvunnits hittills.

  Medlemmar: ~3,5 mijoner (31 dec)
  Värde 1 ONE: 26,95 EUR (31 dec) 

 •  
   

  2017

 • Januari till december, 2017
   

  Andra kvartalet 2018 går man publik

  IPO process inleds i början av året. Andra kvartalet 2018 är planen att gå publik. Medlemmar kan då köpa/ sälja myntet.

  Medlemmar erbjöds konvertera sina Onecoin till OFC under 2 kampanjer, en på våren och en på hösten. Vid IPO löses nämnda OFC in mot aktier. Medlemmar blir därmed aktieägare.

  Handelsplattformen, DealShaker, sjösätts den 16 februari.

  Intern valutahandel på Xcoinx stoppas.

  IPO flyttas till fjärde kvartalet (8 okt, 2018).

  15 mars utses Pierre Arens till ny CEO för Onecoin.

  Under sommaren (14 juli) aviseras under ett webinar, av grundaren, Dr Ruja Ignatova, att en ICO ska inledas den 8 okt samma år (IPO stoppas därmed). Information kring denna går ut under hösten och en sida byggs för ändamålet. ICO stoppas dock (ingen orsak anges).

  Efter sommaren försvinner grundaren, Dr Ruja Ignatova, spårlöst efter en flygresa till Aten, Grekland.

  Tidigt på hösten reduceras antalet tokens med 20% på alla paket.

  Under hösten sker en omorganisation på företaget. Nya management team Sofia bildas.

  En konsult (Frank Ricketts) anlitas under hösten som får i updrag att forma ett nytt ledarskap (nätverket) och får namnet Global Leader Group (GLG). Syfte, att fylla igen hålen efter de ledare som valde sluta eller fick gå under våren/ försommaren, 2017.

  Under tidig höst aviserar företaget ut att man reducerar antalet tokens med 20% vid köp av utbildningspaket. Powerpacken, som sålts under en längre tid fasas ut. Istället lanseras ett nytt paket, Initial Launch Pack.

  Pierre Arens, CEO sedan 15 mars, väljer plötsligt sluta sin anställning av okänd anledning.

  Den 4 december annonserar företaget ut via pressmeddelande, att Kari Walroos inte längre är välkommen som Europa ambassadör för nätverket.

  Medlemmar: ~3,32 miljoner (31 dec)
  Värde 1 ONE: 20,75 EUR (31 dec)

 •  
   

  2016

 • Januari till december, 2016
   

  OneLife Network når sin peak

  Den 16 januari informerar företaget att man införlivat OPN-nätverket i sitt eget, OneCoin.

  Under januari lanserar man en ny produkt, CoinSafe, där medlemmar erbjuds placera sina fria mynt (balans) mot ränta, 3 val av perioder finns.

  I början av året utlovas ett MasterCard till alla medlemmar. Man delar t o m ut sådana på event. Dock faller kampanjen av okänd anledning och av kortet blir det inget.

  Den 8 februari avslutas kampanjen med Festival-paketet.

  Den 1 mars lanseras ett nytt paket, Infinity, det hittills största och dyraste och som även omfattar 7 nivåer Finans.

  I början av mars månad låter man meddela att man införlivat ett nätverk, UniverTeam, med 120 000 medlemmar (Latinamerika/ Brasilien).

  I mitten av mars uppgraderar samt förbättrar man sina säkerhetslösningar, One CoinCloud.

  Den 11 april genomför företaget en prisjustering av samtliga paket med +10%.

  Den 28 april firar man med pompa och ståt öppnandet av sitt nya kontor i Sofia.

  Fr o m den 3 maj accepterar företaget Bitcoin som betalning vid köp av paket.

  I maj låter man meddela att ett nytt betalkort ska introduceras, China UnionPay "One Net Upi" kortet.

  Under maj månad introduceras även ett nytt paket, Tripple 5 (säljs under en begränsad tid).

  I juni delas företaget upp i 3 verksamhetsområden; OneCoin (kryptovalutan), OneLife Network (nätverket) och OneAcademy (utbildningsakademien).

  Ny webbsida lanseras för OneLife Network under juni månad.

  I juni meddelas även, att man införlivat nätverket, BNG, i OneLife Network.

  Lansering av företagets första egna produkt, OneTablet, aviseras ut under juni månad i nyhetsbrevet.

  I juli meddelas att man inför Sharia compliance gällande CoinSafe.

  I slutet av agusti introduceras två nya paket, Tycoon Trader och Ultimate.

  Den 12 september lanseras ett nytt kort, China UnionPay

  Den 1 okt byter man till en snabbare blockkedja. Utvinning skall nu ske med 120 miljarder mynt, där 50 000 mynt utvinns konstant varje minut. Alla medlemmar kompenseras med dubbelt så många Onecoin som man har i tillgångar på sina konton vid aktuell tidpunkt.

  Under oktober anställs ny CEO för OneLife, Pablo Munoz.

  Under hösten presenteras en ny produkt, en köpman App (Mobile App Builder).

  I september meddelar företaget att nätverket WeShare införlivats i OneLife Network. Det innebär att 4 nätverk införlivats med 750 000 medlemmar från andra nätverk. Totalt har 2 miljoner medlemmar anslutit sig under året inkl de 4 nämnda nätverken.

  Medlemmar: ~2,83 miljoner (31 dec)
  Värde 1 ONE: ~7,85 EUR

 •  
   

  2015

 • Januari till december, 2015
   

  Blockkedja lanseras och utvinning påbörjas

  Blockkedjan sjösätts den 20 jan. Utvinning påbörjas samtidigt av myntet, OneCoin. De första 60 000 mynten utvinns (av totalt 2,1 miljarder). Utvinning för medlemmar startas först den 26 januari. I januari 2015 fanns 4,29 miljoner mynt utvunna.

  1 april sker ett samgående mellan OneCoin och Congligus (Steinkellers).

  Kryptocasinot, CoinVegas, öppnar sina dörrar den 1 juni.

  Den 4 juli öppnade OneCoin officiellt den amerikanska marknaden.

  I augusti lanserar man Premium-paketet omfattande 6 nivåer Finans.

  Samma månad aviserar man ut att begränsning för försäljning på OneExchange kommer ökas med 20% dvs man får sälja mer per dag. Man inför samtidigt ett tak på max 1,5% försäljning per dag av sina fria mynt.

  Den 30 november meddelar företaget - "På grund av de senaste ändringarna i regelverket kan OneCoin endast tillåta medlemmar med komplett och godkänd KYC-procedur, att sälja mynt på One Exchange."

  I början av november lanserar man OneCoinCloud - en lagringstjänst och säkerhetslösning.

  31 dec avslutas kampanjen med One Prepaid kortet.

  Under året har man skapat 4 Crown Diamond, 8 Black Diamond, 27 Blue Diamond, 147 Diamond, 579 Emerald, 3404 Ruby och 17 910 Saphire ledare i sitt nätverk.

  I december fanns drygt 435 miljoner mynt utvunna. I december hade 20,6% OneCoins utvunnits jämfört med 0,20% i januari.

  Medlemmar: ~811 000 st (31 dec)
  Värde 1 ONE: 0,10 EUR (20 jan).
  Värde: ~3,95 EUR (31 dec)

 •  
   

  2014

 • Januari till december, 2014
   

  OneExchange öppnar den 24 oktober

  Företaget startar sin verksamhet under hösten. Grundare och visionär, Dr Ruja Ignatova (Sofia, Bulgarien).

  Den 24 oktober öppnar OneExchange.

  OneCoin integrerar China UnionPay den 24 november.

  Fr o m den 24 november kommer företaget sätta inköpsfunktion för de obligatoriska kontona. Om man inte har beställt växling för pengarna på det obligatoriska kontot under de senaste 7 dagarna kommer systemet automatiskt att köpa tokens åt medlem. 

  24 okt: 3 000 medlemmar
  5 nov: 4 000 medlemmar
  12 nov: 5 000 medlemmar

  Den 18 dec meddelas att nytt Hong Kong kontor öppnats.

  Medlemmar: ~30 000 st (31 dec)
  Värde 1 ONE: 0 EUR (ingen utvinning inledd).