www.dig1coin.se

OneCoin - en tidsresa!

2019

Nya DealShaker går ännu inte att valutaväxla på trots att denna varit igång sedan mitten av november 2018. Det saknas licenser och API:er låter man meddela från olika kanaler. Inloggning har strulat en hel del för medlemmar. Handel sägs kunna genomföras, men med få aktörer. Alla köpmän ombeds lägga in alla deals en gång till. Nu på den nya plattformen. Ingen valutaväxling är möjlig, vilket sänker intresset för denna nya handelsplattform. ICO avslutas den 7 jan, dock utan att exchange kommit igång den 8 jan som planerat. Samtliga köpare av OFC buntar (ICO deltagare) går nu in i en obligatorisk rabattperiod (under 3 perioder och 1 års tid erhåller berörda deltagare % av de ONE som konverterats från OFC). Senast den 8 jan, 2020, kommer 100% av konverterade OFC ha konterats berörda deltagares konton (ICO). Eventuell exchange (valutahandel) inleds tidigast den 8 jan, men flyttades fram vid passering av datumet. Medlemmar får den 9 jan i ett pressmeddelande/ nyhetsbrev veta att; alla som konverterade 2017 kommer tidigast få sina OFC återkonverterade med start i mars och avslutas i juli (20% konteras per månad). Kompensation sägs utgå (samt ränta för de som konverterat via CoinSafe). Inget datum har angetts för kommande valutahandel (intern och/ eller extern) till medlemmar. Företaget aviserar ut att; "de som köpt OFC under ICO möjliggörs exchange tidigast efter alla OFC har konverterats". Exchange på nya DealShaker möjliggörs genom inlösen av förvärvade mynt via PayPal. Köpmän prioriteras först och PayPal konto måste finnas på plats innan avyttring kan ske, 100% för köpmän. De som köpt ICO buntar kommer få sina OFC -> ONE tidigast efter 8 jan. Deltagare i ICO kommer därmed valutaväxla före medlemmar i OneLife Network, som får vänta till sist. Troligen införs begränsningar även för valutahandel. Information florerar att en "central bank" är på gång (valutahandel). Inget datum är satt eller har kommunicerats ut till medlemmar när eventuell exchange kommer finnas på plats (av som man säger säkerhetsskäl). Företaget meddelar i i flera nyhetsbrev i rad att man ämnar göra en ny reducering av antalet tokens vid köp av utbildningspaket med ca -45% i snitt med början av februari. Wonder Wheel dyker upp igen och pågår mellan 11 jan till 20 feb. Den 12 mars noteras att man från obekräftade håll påbörjat konverteringen av OFC till ONE (de första 20%) gällande medlemmar. Wonder Wheel återkommer ännu en gång, nu mellan 22 mars och 5 april. Reduceringen av tokens har ännu inte trätt ikraft och nu anger man inte längre något datum för reduceringen. Den 27 feb åker Konstantin Ignatov tiil USA för att som man säger anordna ett DealShaker möte med toppar i USA. Den 6 mars arresteras han på Los Angeles flyplats av FBI. Stor medial uppmärksamhet sker över hela världen och skapar samtidigt stor oro i nätverket. Han kvarhålls på obestämd tid enligt bekräftade uppgifter från amerikanska myndigheter. Företaget bekräftar senare i ett pressmeddelande att Konstantin de facto har arresterats och uppmanar media till lugn. Ett möte mellan parterna sker den 22 april. Man gör gällande att en desposition önskas. Hearingen är initialt satt till den 26 april, men flyttas till den 27/4. Hearingen sägs ha pågått i 4 timmar. Efter begäran från DOJ (continuance), samt godkännande av försvaret, kommer nästa hearing ske den 27 maj. Mellan den 25 april och 10 maj återinför företaget Infinity paket. Paketet ger 300 000 tokens, 3 splitar och kostar 27 500 EUR. Paketet kan kombineras med andra paket och ger då 4 splitar totalt samt Wonder Wheel (% fler tokens). Den 22 april meddelar företaget, att paketen OneCoinCloud inte längre erbjuds. Alla beställda paket under 2019 återbetalas. Den 23 maj upphör tjänsten CoinCloud och man uppmanar alla att migrera sina data innan dess. Wonder Wheel förlängs ytterligare, nu till 10 maj. Wonder Wheel förlängs ytterligare. Nu t o m den 24 maj. Den 24 maj företogs ett hastigt inkallat möte i Sofia mellan rep för företaget, franchisetagare och övriga. Där framkom att man brutit samarbetet med Nya DealShaker och dess team. I notiser dök både anklagelser och dementier upp från företaget och teamets sida. I skrivande stund vet ingen vad som egentligen hänt, men företaget upmanar alla köpmän att gå tillbaka till den gamla plattformen och avsluta sina avtal genom att sända ett email. När gamla DealShaker kan sjösättas anges ingenstans. Den 27 maj skulle hearing två hållas med Konstntin Ignatov. Inga uppgifter framkom. Den 29 maj florerade en notis på Facebook, där det framkom att Konstantin inställt sig den 28 maj istället och då förklarat sig oskyldig till anklagelserna om penningtvätt. Nytt datum satt till den 6 juni. Än en gång har nytt datum satts för ännu en hearing, nu den 19 juli. Lyckhjulet förlängs än en gång, nu t o m den 18 juni.
Medlemmar: ~3,54 miljoner (15 maj)
Värde 1 ONE: 29,95 EUR (14 jan)

2018

Året börjar turbulent med att en omfattande utredning inleds av tyska åklagare (utredare) tillsammans med bulgariska myndigheter. Pågår hela våren. Tillslag görs mot huvudkontoret i Sofia och ett flertal tredjepartsaktörer. Verksamheten drabbas hårt i och med konfiskerad, teknisk utrustning. Många anställda väljer att sluta och man tappar även IT-partners. Utredningen omfattar totalt 6 000 sidor inkl bilagor. Företaget aviserar senare under våren ut, att utredningen lagts ned. Inga oegentligheter finns låter företaget meddela via pressmeddelande. Från och med första kvartalet startar OneLife Network Ltd. ett ledarskapsprogram med titeln New Generation. En "uppgradering" av DealShaker planeras under våren. 1 april godkänner företaget körkort som dokument för KYC genom en kort notis i backend. Konsulten (för GLG), Frank Ricketts, slutar sitt uppdrag med kort varsel den 30 juni. Ny CFO tillsätts som ska ansvara för utbetalningar samt "nya" DealShaker, Duncan Arthur. Under sommaren försvinner Master Distributor, Sebastian Greenwood, från företaget tillika grundarens högra hand. Detta betyder att nummer 1 och 2 är borta ur verksamheten. Under sommaren anlitas ny IT-partner. Ny Master Distributor utses i slutet av juni, José Gordo. I slutet av augusti utses ytterligare två nya Master Distributor, Simon Le och Habib Zahid. Uppgradering av DealShaker skrotas och helt ny handelsplattform byggs istället. Lansering sker efter flera uppskjutningar i mitten av november. Dock kan medlemamr inte handla ännu, då betalsystemet, licenser och API:er  inte finns på plats. Man ämnar därför köra den gamla plattformen parallellt (historik kan mämligen inte flyttas över till den nya). Alla paket över Tycoon Trader fasas ut mellan maj och aug (Premium och ILP). Nya utbildningspaket lanseras under september månad, lagar och regulationer kring ICO. Ny ICO inleds den 8 okt och pågår till 7 jan (2019). Riktad till intressenter utom medlemmar. IPO stoppas under hösten. Dock, ingen avisering har gått ut till medlemmar officiellt från företaget (inga OFC konverteras därför tillbaka, trots fastställan i villkoren utifall IPO skulle stoppas). KYC-processen har vållat medlemmar stora bekymmer under året med extremt långa handläggningstider på supporten. Under hösten presenterar företaget en extern partner, Jumio, som ska påskynda KYC-processen för medlemmar. Processen sker endast genom nya DealShaker och har avgifter. Blockkedjan har alltsedan utredningen i början av året släpat efter vid jämförelse mellan teoretisk utvinning och vad företaget själva redovisar grafiskt i backend. Ingen orsak till eftersläpningen har kommunicerats ut till medlemmar. Detta betyder att ingen vet exakt hur många block eller ONE som utvunnits hittills.
Medlemmar: ~3,5 mijoner (31 dec)
Värde 1 ONE: 26,95 EUR (31 dec) 

2017

IPO process inleds i början av året. Andra kvartalet 2018 är planen att gå publik. Medlemmar kan då köpa/ sälja myntet. Medlemmar erbjöds konvertera sin mynt till OFC under 2 kampanjer, vår och höst. Vid IPO löses dessa in mot aktier. Medlemmar blir därmed aktieägare. Handelsplattformen, DealShaker, sjösätts i början av februari. Intern valutahandel på Xcoinx stoppas. IPO flyttas senare till fjärde kvartalet (8 okt, 2018). 15 mars utses Pierre Arens till ny CEO för Onecoin. Under sommaren (14 juli) aviseras under ett webinar, av grundaren, Dr Ruja Ignatova, att en ICO ska inledas den 8 okt samma år. Information kring denna går ut under hösten och en sida byggs för ändamålet. ICO stoppas dock (ingen orsak har angetts). Efter sommaren försvinner grundaren, Dr Ruja Ignatova, spårlöst. Tidigt på hösten reduceras antalet tokens med 20% på alla paket. Under hösten sker en omorganisation på företaget. Nya management team Sofia bildas. En konsult (Frank Ricketts) anlitas under hösten som får i updrag att forma ett nytt ledarskap (nätverket) och får namnet Global Leader Group (GLG). Syfte, att fylla igen hålen efter de ledare som valt sluta eller har fått gå. Under tidig höst aviserar företaget ut att man reducerar antalet tokens med 20% vid köp av utbildningspaket. Powerpacken, som sålts under en längre tid fasas ut. Istället lanseras ett nytt paket, Initial Launch Pack. Pierre Arens, CEO sedan 15 mars, väljer sluta sin anställning av okänd anledning. Den 4 december annonserar företaget ut via pressmeddelande, att Kari Walroos inte längre är välkommen som Europa ambassadör för nätverket. 
Medlemmar: ~3,32 miljoner (31 dec)
Värde 1 ONE: 20,75 EUR (31 dec)

2016 

Den 16 januari informerar företaget att man införlivat OPN-nätverket i sitt eget, OneCoin. Under januari lanserar man en ny produkt, CoinSafe, där medlemmar erbjuds placera sina fria mynt (balans) mot ränta, 3 val av perioder finns. I början av året utlovas ett MasterCard till alla medlemmar. Man delar t o m ut sådana på event. Dock faller detta av okänd anledning och av kortet blir det inget av. Den 8 februari avslutas kampanjen med Festival-paketet. Den 1 mars lanseras ett nytt paket, Infinity, det hittills största och dyraste och som även omfattar 7 nivåer Finans. I början av mars månad låter man meddela att man införlivat ett nätverk, UniverTeam, med 120 000 medlemmar (Latinamerika/ Brasilien). I mitten av mars uppgraderar samt förbättrar man sina säkerhetslösningar, One CoinCloud. Den 11 april genomför företaget en prisjustering av samtliga paket med +10%. Den 28 april firar man med pompa och ståt öppnandet av sitt nya kontor i Sofia. Fr o m den 3 maj accepterar OneCoin Bitcoin som betalning för köp av sina paket. I maj låter man meddela att ett nytt betalkort ska introduceras China UnionPay (One Net Upi kortet). Under maj månad introduceras även ett nytt paket, Tripple 5 (säljs under en begränsad tid). I juni delas företaget upp i 3 verksamhetsområden; OneCoin (kryptovalutan), OneLife Network (nätverket) och OneAcademy (utbildningsakademien). Ny webbsida lanseras för OneLife Network under juni månad. I juni meddelas även, att man införlivat nätverket, BNG, i OneLife Network. Lansering av företagets första egna produkt, OneTablet, aviseras ut under juni månad i nyhetsbrevet. I juli meddelas att man inför Sharia compliance gällande CoinSafe. I slutet av agusti introduceras två nya paket, Tycoon Trader och Ultimate. Den 12 september lanseras ett nytt kort, China UnionPayDen 1 okt byter man till en snabbare blockkedja. Utvinning 120 miljarder mynt, 50 000 mynt utvinns konstant per minut. Alla medlemmar kompenseras med dubbelt så många mynt på sina konton.  Under oktober anställs ny CEO för OneLife, Pablo Munoz. Under hösten presenteras en ny produkt, en köpman App (Mobile App Builder). i september meddelar företaget att nätverket WeShare införlivats i OneLife Network.
Medlemmar: ~2,83 miljoner (31 dec)
Värde 1 ONE: ~7,85 EUR

2015

Blockkedjan sjösätts den 20 jan. Utvinning påbörjas samtidigt av myntet, OneCoin. De första 60 000 mynten utvinns (av totalt 2,1 miljarder). Utvinning för medlemmar startas först den 26 januari. I januari 2015 fanns 4,29 miljoner mynt utvunna. 1 april sker ett samgående mellan OneCoin och Congligus (Steinkellers). Kryptocasinot, CoinVegas, öppnar sina dörrar den 1 juni. Den 4 juli öppnade OneCoin officiellt den amerikanska marknaden. I augusti lanserar man Premium-paketet omfattande 6 nivåer Finans. Samma månad aviserar man ut, att begränsning för försäljning på OneExchange kommer ökas med 20% dvs man får sälja mer per dag. Man inför samtidigt ett tak på max 1,5% försäljning per dag av sina fria mynt. Den 30 november meddelar företaget; på grund av de senaste ändringarna i regelverket kan OneCoin endast tillåta medlemmar med komplett och godkänd KYC-procedur, att sälja mynt på One Exchange. I början av november lanserar man OneCoinCloud - en lagringstjänst och säkerhetslösning. 31 dec avslutas kampanjen med One Prepaid kortet. Under året har man skapat 4 Crown Diamond, 8 Black Diamond, 27 Blue Diamond, 147 Diamond, 579 Emerald, 3404 Ruby och 17 910 Saphire ledare i sitt nätverk. I december fanns drygt 435 miljoner mynt utvunna. I december hade 20,6% OneCoins utvunnits jämfört med 0,20% i januari.
Medlemmar: ~811 000 st (31 dec)
Värde 1 ONE: 0,10 EUR (20 jan).
Värde: ~3,95 EUR (31 dec)

2014

Företaget startar sin verksamhet under hösten. Grundare och visionär, Dr Ruja Ignatova (Sofia, Bulgarien). Den 24 oktober öppnar OneExchange. OneCoin integrerar China UnionPay den 24 november. Fr o m den 24 november kommer företaget sätta inköpsfunktion för de obligatoriska kontona. Om man inte har beställt växling för pengarna på det obligatoriska kontot under de senaste 7 dagarna, kommer systemet automatiskt att köpa tokens åt medlem. Den 18 dec meddelas att nytt Hong Kong kontor öppnats.
- 24 okt: 3 000 medlemmar
- 5 nov: 4 000 medlemmar
- 12 nov: 5 000 medlemmar
Värde 1 ONE: 0 EUR (ingen utvinning inledd).