www.dig1coin.se

Värde OneCoin - stapeldiagram

Värdet är fixerat till 10 cent under på DealShaker

OneCoin - historiska splitar

Företagets verksamhet startade den 24 okt, 2014. Utvinning av valutan OneCoin startade den 19 jan, 2015.

OneCoin - historiska ökningar svårighetsgrad

Företagets verksamhet startade den 24 okt, 2014. Utvinning av valutan OneCoin startade den 19 jan, 2015.

Medlemsutveckling OneLife Network - topp 20

 

OneLife Network - Medlemsutveckling globalt (snitt per dag och månad)

Mätning inleddes nov 2015 (punkt 1). Varje mätpunkt (x-axel) motsvarar per månad löpande

Punkt Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2019 39 40 41                  
2018 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2017 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2015                     1 2

Google översättning

 

Information

All statistik härrör från utdata presenterad på företagets egna officiella webbsidor!

Dock ska påpekas, att statistik alltid ska utläsas med viss försiktighet. Företaget har en viss eftersläpning på registrerade/ aktiverade konton. Företaget har valt att presentera all statistik för medlemsutveckling via räkneverk, tabeller och nyhetsbrev m.m. Samt på olika undersidor. Det visar sig då vid kontroll att en felmarginal finns och som skall beaktas. 

Det har länge diskuterats bland medlemmar huruvida t-ex räkneverket på OneLife.eu är korrekt eller inte. I den meningen att man räknar upp antalet registrerade konton eller aktiverade konton. Det har från företaget eller dess representanter aviserats ut att räkneverket enkom anger antal aktiverade konton minst Starter. Rookie är nämligen ett gratis konto som endast ger tillgång till en överblick av online-kontoret, men ger t-ex inga utbildningspaket eller tokens för eventuell utvinning av den digitala valutan, OneCoin. Man anger troligen därför bara konton, som har aktiverat paket minst Starter. Det sägs f ö att över 28 miljoner registrerade konton finns i systemet (hösten 2017), vilket också talar för ovanstående. 


Gällande antalet medlemmar i snitt per dag och månad till vänster!

Av grafen kan man utläsa stora differenser för vissa månader. Dessa beror helt enkelt på att företaget vid 4 tillfällen införlivat globala nätverk; OPN, UniverTeam, BNG och WeShare. Sammantaget påverkar dessa snittet per dag för innevarande månad.

OneCoin completes acquisition of UniverTeam »
Looking back on an amazing 2016! » 

OPN: ~480 000 st
UniverTeam: ~120 000 st
BNG: ~75 000 st
WeShare: ~75 000 st

Forts följer...