www.dig1coin.se

Google Översätt

 

Information

se Här följer proceduren steg för steg hur man köper OneAcademy utbildningspaket. Vi erbjuder nu samtliga utbildningar fr o m 180917.

Hur man beställer!
1. Skicka en (1) order per konto (på OneLife.eu)!
2. Fyll i formuläret. Skicka!

Vad händer sen?

A. Köparen erhåller en Pro Forma faktura.
B. Köparen betalar fakturan*.
C. Kopia på kvitto sänds till administratör**.
D. Efter att betalning redovisats hos Företaget skickas giftcode till köparen.
E. Redovisning tar normalt ca 1 vecka.
F. Om du inte har fått giftcode inom 1 vecka efter betalning, kontakta oss genast.

Tack för din beställning!

* Säker betalning till Företaget.
** Administratören tillika representant för Officiell Distributör är densamma som ägare till den här webbplatsen.


uk Here follows the procedure step by step how to purchase Educational Packages. We now offer all educations from 180917.

How to make an order!

1. Send one order per account!
2. Fill in the form. Send!

What happens next?
A. Purchaser will receive a Pro Forma invoice.
B. Purchaser makes the payment*.
C. Send copy of transfer to administrator**.
D. After accounting of payment by the Company, the giftcode is sent to purchaser.
E. Accounting can normally take up to 1 week.
F. If you haven't received giftcode within 1 week after payment, contact us immediately.

Thank you for your order!

* Payments are securely paid to the Company.
** Administrator is the same as owner of this site, representing the Official Distributor.

OneAcademy utbildningspaket - Tabell

Visa/ Dölj tabell

Obs! Wonder Wheel (lyckohjulet) förlängt fr o m 24/7 kl 23:59 t o m 11/8 kl 23:59. Ger 25, 50 eller 100% extra tokens. Reducering av antal tokens (-45%) i alla paket sker när företaget aviserar ut. Beställ giftcodes idag!

Paket Finans1 Pris (€)
Token Split S:a token2 BV OLP4 Nivå3
Rookie 0 0 0 0 0 0 0
Starter 110
800 1 1 600 110 100 1
Trader 550 4 000 1 8 000 550 750 2
Pro Trader 1 100 8 000 1 16 000 1 100 1500 3
Tycoon Trader 5 500 48 000 2 192 000 5 500 6500 5
Paket Forex1 Pris (€) Token Split S:a token2 BV   Nivå3
Forex Beginner 150  800 1 1 600 75   1
Forex Talented 575  3 500  1 7 000  288   
Forex Advanced 1 300  8 000  1 16 000 650   
Forex Expert 3 750  30 000  1 60 000 1 875   
Forex Unleashed  5 750 48 000  3 384 000 2 875   
Paket Legal Pris (€) Token Split S:a token2 BV   Nivå3
Inductee/ German*  250/ 150*
1 800/ 0*  1  1 800/ 0* 250/ 150* 50 1
Vestigia/ German*  500/ 350*
3 600/ 0*  1  3 600/ 0* 500/ 350* 50 2
Ligabis/ German*  750/ 550*
5 500/ 0*  1  5 500 /0* 750/ 550* 50 3
Duis Acrus/ German*  1000/ 750*
7 300/ 0*  2  14 600/ 0* 1000/ 750* 50 4

Obs! Pris, antal splitar, antal tokens, BV kan ändras över tid. Avgift för aktivering tillkommer för alla startpaket (ej uppgradering) om 30 EUR.

*Specialpris för Tyskland (inga tokens ingår och BV är mindre).

1Läs mer om Finansutbildningar och Forexutbildningar.
2Kombinationer av paket samt kampanjer kan påverka totala antalet tokens och splitar. Gå till backend och beräkna m h a splitkalkylator. Läs mer om kampanjer i nyhetsbrevet.
3OneAcademy, nivå på utbildningspaket.
4 OLP innebär OneLife Poäng. Poäng ackumuleras och kan i framtiden tas ut i produkter/tjänster.
5 Begränsad tid 25/4 till 10/5 kl 23:59

Köp giftcode till OneAcademy utbildningspaket

ukImportant information!

We represent an Official Distributor. This means ALL members in OneLife Network (Europe, Asia, Australia and Africa) can buy giftcodes for OneAcademy educational packages through us and directly from the Company (with secure payment). No extra charges. Please be advised to fill in the form below in ENGLISH. It is very important to enter ALL fields. Otherwise your request will not be executed. You can find all packages on the official page (scroll down and click on each package to read about).

se Viktig information!

Vi representerar en Officiell Distributör. Detta betyder, att ALLA medlemmar i OneLife Network (Europa, Asien, Afrika och Australien) kan köpa giftcodes till OneAcademy utbildningspaket genom oss och direkt av Företaget (med säker betalning). Inga extra avgifter. Vänligen fyll i ALLA uppgifter i formuläret nedan. I annat fall kommer din order inte att godkännas. All text måste skrivas på ENGELSKA! För information besök den officiella sidan (scrolla ned en bit och klicka på respektive paket för att läsa mer).