www.dig1coin.se

Google Översätt

 

Information

se Här följer proceduren steg för steg hur man köper OneAcademy utbildningspaket. Vi erbjuder nu samtliga utbildningar fr o m 180917.

Hur man beställer!
1. Skicka en order per konto (OneLife.eu)!
2. Ange lista över paket (med eller utan aktivering).
3. Ange vilket användarnamn som är tillämpligt.
4. Ange köparens NAMN, ADRESS och EMAIL.

Vad händer sen?
A. Köparen erhåller en faktura.
B. Köparen betalar fakturan*.
C. Kopia på kvitto (bankstämplad) sänds till administratör**.
D. Efter betalning och verifiering skickas giftcode till köparen.
E. Beroende på varifrån transaktionen gjorts kan betalning ta upp till 3 bankdagar.
F. Om du inte har fått giftcode efter 3 bankdagar, kontakta oss genast.

Tack för din beställning!

* Säker betalning till Företaget.
** Administratören tillika representant för Officiell Distributör är densamma som ägare till den här webbplatsen.


uk Here follows the procedure step by step how to purchase Educational Packages. We now offer all educations from 180917.

How to make an order!

1. Send one order per account!
2. Enter list of packages (with or without activation).
3. Enter what account (username) is applicable.
4. Enter name, address and email of the purchaser.

What happens next?
A. Purchaser will receive an invoice.
B. Purchaser makes the transaction*.
C. Send COPY of bank stamped transfer slip to administrator**.
D. After payment and verification of transfer, the giftcode is sent to purchaser.
E. Depending on from where transaction is made, payments can take up to 3 banking days.
F. If you haven't received giftcode after 3 banking days contact us immediately.

Thank you for your order!

* Payments are securely paid to the Company.
** Administrator is the same as owner of this site, representing the Official Distributor.

OneAcademy utbildningspaket - Tabell

Visa/ Dölj tabell

Obs! Legal (lagar och regulationer) utbildningarna nedan finns idag inte publicerade av företaget, vilket gör att ingen kan studera dessa.

  Paket Finans1 Pris (€)
Token Split S:a token2 BV Nivå3
Rookie Rookie 0 0 0 0 0 0
Starter Starter 110
800 1 1 600 110 1
Trader Trader 550 4 000 1 8 000 550 2
Protrader Pro Trader 1 100 8 000 1 16 000 1 100 3
Tycoon Tycoon Trader 5 500 48 000 2 192 000 5 500 5
  Paket Forex1 Pris (€) Token Split S:a token2 BV Nivå3
forex beginner Forex Beginner 150  800 1 1 600 75 1
forex talented Forex Talented 575  3 500  1 7 000  288 
forex advaced Forex Advanced 1 300  8 000  1 16 000 650 
forex expert Forex Expert 3 750  30 000  1 60 000 1 875 
forex unleashed Forex Unleashed  5 750 48 000  3 384 000 2 875 
  Paket lagar & regulation Pris (€) Token Split S:a token2 BV Nivå3
Inductee Inductee/ German*  250/ 150*
1 800/ 0*  1  1 800/ 0* 250/ 150* 1
Vestigia-75 Vestigia/ German*  500/ 350*
3 600/ 0*  1  3 600/ 0* 500/ 350* 2
Ligabis Ligabis/ German*  750/ 550*
5 500/ 0*  1  5 500 /0* 750/ 550* 3
Duis Acrus Duis Acrus/ German*  1000/ 750*
7 300/ 0*  2  14 600/ 0* 1000/ 750* 4

Not 1 Pris, antal splitar, antal tokens, BV, antal splitar kan ändras över tid. 
Not  2 Avgift för aktivering tillkommer för alla startpaket (ej uppgradering) om 30 EUR.
*Specialpris för Tyskland (inga tokens ingår och BV är mindre).
1Läs mer om Finans- och Forex utbildningar.
2Kombinationer av paket samt kampanjer kan påverka antal tokens och splitar. Gå till backend och beräkna m h a splitkalkylator. Läs mer om kampanjer i nyhetsbrevet.
3OneAcademy utbildningspaket.

Köpa giftcode till OneAcademy utbildningspaket

ukImportant information!

We represent an Official Distributor. This means ALL members in OneLife Network (Europe, Asia, Australia and Africa) can buy giftcodes for OneAcademy educational packages through us and directly from the Company (with secure payment). No extra charges. Please be advised to fill in the form below in ENGLISH. It is very important to enter ALL fields. Otherwise your request will not be executed. You can find all packages on the official page (scroll down and click on each package to read about).

se Viktig information!

Vi representerar en Officiell Distributör. Detta betyder, att ALLA medlemmar i OneLife Network (Europa, Asien, Afrika och Australien) kan köpa giftcodes till OneAcademy utbildningspaket genom oss och direkt av Företaget (med säker betalning). Inga extra avgifter. Vänligen fyll i ALLA uppgifter i formuläret nedan. I annat fall kommer din order inte att godkännas. All text måste skrivas på ENGELSKA! För information besök den officiella sidan (scrolla ned en bit och klicka på respektive paket för att läsa mer).